จรัล ดิษฐาอภิชัย.

คู่มือสิทธิมนุษยชน ฉบับพลเมือง / จรัล ดิษฐาอภิชัย. - กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2546. - 118 หน้า : ภาพสีประกอบ.

ฉ. 6-7 ใช้ชื่อ: คู่มือสิทธิมนุษยชน.

9749190351


สิทธิมนุษยชน.
สิทธิพลเมือง.

JC571 / .จ45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544