นิศา ชูโต, 2483-2558.

การวิจัยเชิงคุณภาพ = Qualitative research / นิศา ชูโต. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัท พริ้นต์โพร จำกัด, 2548. - xiii, 292 หน้า : ภาพประกอบ.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 2551.

9749348125


สังคมศาสตร์ -- วิจัย.
วิจัยเชิงคุณภาพ.

H62.5 / .น68 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544