ผู้แทนเมืองไทย / จัดทำโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2548. - 7, 89, [15] หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุประกอบ.

9749771443


ไทย. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร.


ผู้ตรากฎหมาย -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- ประวัติ.

JQ1747 / .ผ68

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544