ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494-

รัฐศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจ : แนวคิดประชาธิปไตย, การเมืองไทยและแผ่นดินแม่ / ธเนศวร์ เจริญเมือง. - [กรุงเทพฯ] : พิราบ, 2547. - 272 หน้า : ภาพประกอบ.

9749285816


รัฐศาสตร์.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.
เชียงใหม่ -- อารยธรรม.

JA71 / .ธ37

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544