พจน์ กู้มานะชัย.

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับใช้งาน) / สุพจน์ กู้มานะชัย. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548. - 128 หน้า.

9742033196


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.
ศาล -- ไทย.
ผู้พิพากษา -- ไทย.
เขตอำนาจศาล -- ไทย.

KPT1572 / .ส733

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544