มานิตย์ จุมปา.

สรุปย่อหลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน พร้อมข้อสอบเนติบัณฑิตไทยเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตั้งแต่ พ.ศ. 2510-2547 / รวบรวม[และเรียบเรียง] โดย มานิตย์ จุมปา. - พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548. - 3, 2, 74 หน้า.

9742033331


ทรัพย์สิน.
ทรัพย์สิน -- ข้อสอบและเฉลย.

KPT640 / .ม636 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544