แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548-2551. - [กรุงเทพฯ] : กรุงเทพมหานคร, [2548?] - 2 เล่ม : ภาพสีประกอบ. 2 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.

ล. 1. เนื้อเรื่อง -- ล. 2. ฉบับผู้บริหาร.


กรุงเทพมหานคร--การจัดการ.
กรุงเทพมหานคร--การวางแผน.

JS7153.9.ก4 / ก465

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544