ที่ระลึกในพิธีพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548. - 279 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

มีซีดี-รอม 1 แผ่น ประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

ประวัติความเป็นมาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง -- กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรทราบ / ประภาศน์ อวยชัย.


อดุลกิติ์ กิติยากร, หม่อมราชวงศ์, 2473-2547.
กิติยากร (นาม)


ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทย.

KPT110.อ374 / ท64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544