เมธา วาดีเจริญ.

ถาม-ตอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เรียงตามมาตรา) : บันไดขึ้นสู่นายตำรวจ-อัยการ-ผู้พิพากษา / โดย พ.ต.อ. เมธา วาดีเจริญ. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2546- - เล่ม.

9745043206 9745043214


วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.

KPT1710 / .ม733

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544