สุภา ศิริมานนท์, 2457-2529.

จริยธรรมของหนังสือพิมพ์. - กรุงเทพฯ, อักษรสาส์น, 2530. - 56 หน้า.


วารสารศาสตร์ -- การบรรณาธิกร.
จรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์.

PN4756 / .ส73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544