พจน์ กู้มานะชัย.

ย่อหลักกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน / สุพจน์ กู้มานะชัย. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548. - 2, 356 หน้า. - ชุดย่อหลักกฎหมาย .

ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: สรุปย่อหลักกฎหมายพร้อมตัวอย่างประกอบและคำพิพากษาศาลฎีกา.

9742033315


ตั๋วเงิน -- ไทย.

KPT938 / .พ23

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544