สิทธิกร นิพภยะ.

การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย / สิทธิกร นิพภยะ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2548. - 17, 403 หน้า. - เอกสารวิชาการ ; หมายเลข 4 . - เอกสารวิชาการ (โครงการ WTO Watch) ; หมายเลข 4. .

9749316002


การเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย (ค.ศ. 1987-1994)


การค้าระหว่างประเทศ.
สินค้าเกษตร.
อุตสาหกรรมสิ่งทอ.
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า.
อุตสาหกรรมบริการ.

HF1379 / .ส625

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544