กอบศักดิ์ ภูตระกูล.

การเปิดเสรีภาคสถาบันการเงินไทยภายใต้กรอบ WTO และแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน / กอบศักดิ์ ภูตระกูล, ดอน นาครทรรพ, หฤษฎ์ รอดประเสริฐ. - กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2548. - 6, 91 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารวิจัย ; หมายเลข 3 . - เอกสารวิจัย (โครงการ WTO Watch) ; หมายเลข 3. .

9749316053


สถาบันการเงิน -- ไทย.
ธนาคารและการธนาคารต่างประเทศ -- ไทย.
อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน -- ไทย.

HG187.ท9 / ก53

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544