ลดา รุธิรกนก.

มณีในอาทิตย์ / ร้อยเรียงโดย ลดา รุธิรกนก. - กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2548, ล2547. - 232 หน้า : ภาพประกอบ.

ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: เรื่องราวชีวิตและความรักของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า อาทิตย์ทิพอาภา องค์ประธานคณะผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน สมัยรัชกาลที่ 8 พระสวามีของหม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา.

9749906659


อาทิตย์ทิพอาภา, พระองค์เจ้า, 2447-2489.

DS570.45.อ63 / ล36

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544