ภูวดล ทรงประเสริฐ.

เอกภาพ : ท่ามกลางความแปลกแยกในภาคใต้ / ภูวดล ทรงประเสริฐ. - กรุงเทพฯ : Higher Press, 2548. - 175 หน้า.

9749360311


ชาวจีน -- ไทย (ภาคใต้)
ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย (ภาคใต้)


ไทย (ภาคใต้) -- ภาวะสังคม.
ไทย (ภาคใต้) -- ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย (ภาคใต้) -- ปัญหาเชื้อชาติ

DS588.ก26 / ภ753

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544