ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉันทิชย์ โสตถิพันธุ์. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2548. - 119 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2548.

Corpus iuris และการพัฒนาของวิชานิติศาสตร์ในยุโรป / ฉันทิชย์ โสตถิพันธุ์ -- กระบวนการและขั้นตอนในการออกกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐอิตาลี / ฉันทิชย์ โสตถิพันธุ์ -- การปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศในระบบกฎหมายอิตาลี / ฉันทิชย์ โสตถิพันธุ์.


ฉันทิชย์ โสตถิพันธุ์, 2501-2548.
โสตถิพันธุ์ (นาม)


กฎหมาย -- ยุโรป -- อิทธิพลโรมัน.
กฎหมายโรมัน -- อิทธิพล.
การตรากฎหมาย -- อิตาลี.
กฎหมายระหว่างประเทศ -- อิตาลี.

KJC431 / .ท64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544