รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน, 2494-

หนังสือดีที่นายกฯ ยังไม่ได้อ่าน : แนวคิดปัญหาน้ำมัน เศรษฐกิจ และความยากจน / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน. - กรุงเทพฯ : วิชญา, 2548. - 96 หน้า : ภาพประกอบ.

9749349628


สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2476- --ทัศนะเกี่ยวกับการเมืองและสังคม.


การอนุรักษ์พลังงาน -- นโยบายของรัฐ -- ไทย.
หนังสือ -- บทวิจารณ์.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2548.

HC445 / .ร725

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544