วัฒนา สุภวัน.

การศึกษาแบบภาชนะเครื่องปั้นดินเผาวัฒนธรรมบ้านเชียง อ.หนองหาร จ. อุดรธานี โดย วัฒนา สุภวัน และ วไลพร ภวภูตานนท์. - [กรุงเทพฯ], มูลนิธิเจมส์ทอมสัน, 2523. - 58 หน้า. ภาพประกอบ.


โบราณคดี.


บ้านเชียง (อุดรธานี) -- โบราณวัตถุสถาน.

DS567 / .ว58

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544