คู่มือมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนในสหราชอาณาจักร. - กรุงเทพฯ : บริติช เคานซิล, [2548?]- - เล่ม : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ. - รายปี - 2547-


มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย -- อังกฤษ -- ทำเนียบนาม.
โรงเรียน -- อังกฤษ -- ทำเนียบนาม.

L915 / .ค74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544