สัญญา ธรรมศักดิ์กับการพัฒนาสังคมไทย / สมคิด เลิศไพฑูรย์ บรรณาธิการ. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. - 40 หน้า : ภาพประกอบ.


สัญญา ธรรมศักดิ์, 2450-2545.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544