ร้อยเรียงความเป็นไปหอสมุดแห่งชาติไทย 100 ปี / คณะทำงาน วรัจฉรา บุณยพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : บริษัท ทรงสิทธิวรรณ จำกัด, 2548. - 14 หน้า : ภาพสีประกอบ, แผนที่สี.

9747912961


หอสมุดแห่งชาติ--ประวัติ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544