บุญร่วม เทียมจันทร์.

คำพิพากษาคดี 5 นายกรัฐมนตรี : นายกเปรม ติณสูลานนท์ นายกคึกฤทธิ์ ปราโมช นายกอานันท์ ปันยารชุน นายกชวน หลีกภัย นายกทักษิณ ชินวัตร / โดย บุญร่วม เทียมจันทร์. - กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2548. - 333 หน้า : ภาพประกอบ.

9749337220


คดีและการสู้คดี -- ไทย.
นายกรัฐมนตรี -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.

KPT1749 / .บ72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544