ประชุมจารึก ภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย / คณะทำงาน จตุพร ศิริสัมพันธ์ ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่วันพระราชสมภพครบ 200 ปี มอบให้กรมศิลปากรจัดพิมพ์, 2548. - 20, 636 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) 1 ซีดี-รอม : ขาว-ดำและสี ; 4 3/4 นิ้ว.

9744177594


จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2347-2411.


จารึกภาษาไทย -- ไทย -- สุโขทัย.

CN1221.ส72 / ป45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544