กุหลาบ สายประดิษฐ์, 2448-2517.

มนุษย์ไม่ได้กินแกลบ : ข้อเขียนการเมืองของ กุหลาบ สายประดิษฐ์ ในฐานะนักหนังสือพิมพ์ / สุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการและหมายเหตุบรรณาธิการ. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการดำำเนินงานจัดสร้างสวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ "ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย", 2548. - 576 หน้า : ภาพประกอบ.

974974800X 9749323106


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-2496.

DS583 / .ก715

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544