เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2492-

ผ่านพบไม่ผูกพัน = Unattached encounters : ห้วงคำนึงจากการเดินทาง / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. - กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2548. - 168 หน้า : ภาพประกอบ.

9747607956

PL4209.ส755 / ผ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544