สุปราณี ศรีเมือง, 2523-

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน : วิเคราะห์ในเชิงกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ = Financial derivatives instrument : international trade law dimension / โดย สุปราณี ศรีเมือง. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 8, 126 แผ่น : ภาพประกอบ.

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


ตราสารอนุพันธ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ตราสารอนุพันธ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

K1115.ต46 / ส734

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544