ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ = e-Government / ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. - กรุงเทพฯ : รัตนไตร, 2548. - 15, 298 หน้า : ภาพประกอบ.

9742316732


อินเทอร์เน็ตในการบริหารรัฐกิจ.

JF1525.อ6 / ท635

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544