ศิริโชค โสภา.

จับตาคนโกงชาติ CTX / ศิริโชค โสภา เขียน. - [กรุงเทพ] : S.G. Printing, 2548. - 143 หน้า : ภาพประกอบ.

9749356608


ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.


การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย.
การจัดซื้อของทางราชการ -- การทุจริต -- ไทย.

JQ1745.ก55ฉ5 / ศ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544