อภิญญา ดิสสะมาน, 2520-

การเมืองการปกครองราชอาณาจักรสวีเดน / ผู้จัดทำ อภิญญา ดิสสะมาน. - นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2548. - 195 หน้า : ภาพประกอบ.
สวีเดน.
สวีเดน -- การเมืองและการปกครอง.
สวีเดน -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย.

DL609 / .อ462

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544