ยอดยิ่ง โสภณ.

72 ปี ยอดยิ่ง โสภณ ฅนธรรมศาสตร์. - กรุงเทพฯ : บริษัืทบพิธการพิมพ์ จำกัด, 2548. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ


ยอดยิ่ง โสภณ.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--นักศึกษาเก่า--ชีวประวัติ.
สมาคมธรรมศาสตร์.

LG395ก234ย53ก3 / 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544