ประมวล รุจนเสรี, 2482-

ศรัทธาประสาทะในพระพุทธศาสนาและการเมือง / ประมวล รุจนเสรี. - เชียงราย : มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ, 2548. - 95 หน้า.

9749379675


พุทธศาสนากับการเมือง.

BQ4570.ก55 / ป394

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544