กุหลาบ สายประดิษฐ์, 2448-2517.

การเมืองของประชาชน / โดย กุหลาบ สายประดิษฐ์ "อิสสรชน". - พิมพ์ครั้งที่ 2. - [นนทบุรี] : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, 2548 [2005] - 12, 243 หน้า. - ชุดการเมืองของประชาชน .

9749277015


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2500-?
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9, 2489-

DS586 / .ก754

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544