ภราดร ปรีดาศักดิ์.

พจนานุกรมเศรษฐศาสตร์ / ภราดร ปรีดาศักดิ์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 7, 496 หน้า : ภาพประกอบ.

9745719609


เศรษฐศาสตร์ -- พจนานุกรม.

HB61 / .ภ463

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544