นพพร สุวรรณพานิช, 2489-2553.

คิดไป-เขียนไป = In soliloquy / นพพร สุวรรณพานิช. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2548. - 184 หน้า.

9749817907


วัฒนธรรม -- ปกิณกะ.

HM621 / .น33

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544