ที่นี่-- สถานีคดีปกครอง. สารานุกรมชาวบ้านชุดที่นี่-- สถานีคดีปกครอง - กรุงเทพฯ : กองการประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง, 2548- - เล่ม : ภาพสีประกอบ.

ล. 1 รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 2552. ล. 2 รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 2551.

9740153089 (ล. 1) 9748305074 (ล. 2) 9740152597 (ล. 1: 2552)


การกระทำในทางปกครอง -- ไทย -- คดี.

KPT2735 / .ท63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544