สันติภาพ : ชัยชนะร่วมกันของมนุษยชาติ / [บรรณาธิการ] วาณี สายประดิษฐ์, สันติสุข โสภณสิริ. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2548. - 56, 255 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9744096624


เสรีไทย--ประวัติ


สันติภาพ


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 8, 2477-2489.

D802.ท9 / ก16 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544