ข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง / สำนักงานศาลปกครอง. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : กองการประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง, 2548. - 53 หน้า.


ศาลปกครอง -- ไทย.
วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544