สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

เกร็ดกฎหมายล้มละลาย = A miscellany of bankruptcy law : พ.ร.บ. ล้มละลายกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ พ.ร.บ. จังตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บัณฑิตอักษร, [2548?] - 365 หน้า : ภาพประกอบ.

9749393953


ล้มละลาย -- ไทย.
การฟื้นฟูบริษัท -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT1942 / .ส45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544