โสภณ พรโชคชัย.

วิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน / โสภณ พรโชคชัย. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, [2549?] - 144 หน้า : ภาพประกอบ.


อสังหาริมทรัพย์ -- การประเมินราคา -- ไทย.
นักประเมินราคาทรัพย์สิน -- จรรยาบรรณ.

HD1389.5.ท9 / ส94

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)