รายงานประจำปี / สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน = Annual report / Anti-Money Laundering Office. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545]- - เล่ม : ภาพสีประกอบ. - รายปี - 2544-

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน--วารสาร.
Thailand. Anti-Money Laundering Office --Periodicals.

KPT4351.ฟ5 / ก16

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544