โครงการ "ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" = Biological way of life for sustainable development / คณะผู้จัดทำ อภิชาต ดิลกโสภณ ... [และคนอื่นๆ]. - [นนทบุรี] : กองผลิตสือประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2543. - 91 หน้า : ภาพประกอบ.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 23 2549.


เกษตรกรรมยั่งยืน -- ไทย.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- ไทย.

S471.ท9 / ค94

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544