กาญจนา แก้วเทพ.

สื่อพื้นบ้าน ขานรับงานสุขภาพ / กาญจนา แก้วเทพ, เธียรชัย อิศรเดช ; บรรณาธิการ กาญจนา แก้วเทพ. - นนทบุรี : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข, 2549. - 7, 247 หน้า : ภาพประกอบ. - เก็บเกี่ยวรวงผลิตผลพวงจากไร่ สพส. เล่ม 1 .

9744661194


การสื่อสารทางการแพทย์ -- ไทย.
การสื่อสารในคติชาวบ้าน -- ไทย

P96.ส7 / ก62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544