วัดได้-- วัดดี ; ดาว. - กรุงเทพฯ : บริษัท ดินพี จำกัด, 2548. - 49, 53 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9749379454


การจัดการสิ่งแวดล้อม -- มาตรฐาน.
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- การจัดการ -- มาตรฐาน.
ระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 14001.
ระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 9001.
การบริหารงานบุคคล.

TS155.7 / .ว63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544