โฆษกเสียงเสน่ห์ : หนังสืออนุสรณ์พันเอก การุณ เก่งระดมยิง พุทธศักราช 2461 ถึง 2547 / บรรณาธิการอำนวยการ อาทร จุลโลบล. - [กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2548?] - 331 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนที่.

ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พุทธศักราช 2548. ชื่อเรื่องที่สัน: โฆษกเสียงเสน่ห์ : พันเอก การุณ เก่งระดมยิง 2461-2547. มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ประวัติโฆษกเสียงเสน่ห์ / โดย อาทร จุลโลบล -- เสรีไทย / โดย พิสุทธิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา -- บุรุษเหล็กแห่งวงการวิทยุโทรทัศน์ไทย / โดย อาทร จุลโลบล.


การุณ เก่งระดมยิง, พ.อ., 2461-2547.
เก่งระดมยิง (นาม)


พิธีกร -- ไทย -- ชีวประวัติ.

PN2889.79.ก64 / ฆ95

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544