กฤษฎา เสกตระกูล.

พิชิตธุรกิจอย่างมืออาชีพ / ผู้เขียน กฤษฎา เสกตระกูล, ยุทธ วรฉัตรธาร, กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ และทีมงาน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ; ผู้เรียบเรียง ไว จามรมาน และ สุธี พนาวร. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548. - 429 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ. - ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง ; เล่ม 2 .


การจัดการอุตสาหกรรม.
การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
ธุรกิจขนาดย่อม -- การจัดการ.

HD37 / .ก47 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544