[หนังสือครบรอบปี สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช] 20 ปีบรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ 2549 30 ปี มสธ. ก้าวไกลรับใช้สังคม 2551 - [นนทบุรี] : สำนัก, 2549- - เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ซีดี-รอม : ขาว-ดำและสี ; 4 3/4 นิ้ว. - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2549-


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ --วารสาร.

LG395.ก48 / ส725

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544