รายงานภาวะเศรษฐกิจ สปป. ลาวปี ... และแนวโน้มปี ... / ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ; แปลเป็นภาษาไทยโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. - [ขอนแก่น] : ธนาคาร, [2546]- - เล่ม : ภาพสีประกอบ. - รายปี - 2545-

2553 ใช้ชื่อ: รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี ... และแนวโน้มปี ...

1906-6775


ลาว -- ภาวะเศรษฐกิจ -- วารสาร.

HC443.ก1 / ร642

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544