สนธิ ลิ้มทองกุล, 2490-

เมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร. ฉบับถวายคืนพระราชอำนาจ / สนธิ ลิ้มทองกุล, สโรชา พรอุดมศักดิ์. - กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2549. - 343 หน้า : ภาพประกอบ.

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

9749344235


ทักษิณ ชินวัตร, 2492-


การทุจริตทางการเมือง -- ไทย.
การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย.

JQ1745.ก55ฉ5 / ส37

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544