30 ทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ / บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด, 2546. - 35 หน้า : ภาพสีประกอบ.

ฉบับพิเศษของหนังสือพิมพ์ชื่อ คิกออฟ.


นักธุรกิจ -- ไทย -- ชีวประวัติ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544