21 นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน : สืบสานเจตนารมณ์และจิตใจกล้าหาญ / กองบรรณาธิการ จรัล พากเพียร, สุนี ไชยรส, นภัทร รัชตะวรรณ. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548. - 211 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9749377443


นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน -- ไทย
การพิทักษ์สิทธิมนุษยชน -- ไทย.

JC599.ท9 / ก13

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544